Felvételi tájékoztató a 2018/2019. tanévre

A felvételivel kapcsolatos tudnivalók

Művészeti gimnáziumunkba a 8. évfolyamot végzett, továbbtanuló diákokat várjuk. A 9-12 évfolyamokon az érettségi vizsgára készíti fel az iskola növendékeit.

A szakgimnáziumi képzésen a párhuzamos oktatási rendszernek köszönhetően már a 9. évfolyamtól elsajátíthatják a tanulók a művészeti tárgyakat magas óraszámban, párhuzamosan a közismereti órák mellett.

A gimnáziumi oktatáson a közismereti órákra nagyobb hangsúly kerül, ezt kiegészítve a szakgimnáziumban indított szakoknak megfelelő művészeti tárgy vagy sport tagozat (labdarúgás) választható. A sport tagozat a Főnix Gold FC utánpótlás-nevelő sportegyesület közreműködésével valósul meg.

A sikeres érettségi vizsgával rendelkező diákok a 13. évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. A tanulmányok végén a szakiránynak megfelelő, államilag elismert, emelt szintű OKJ szakvizsga bizonyítványt szerezhetnek. A szórakoztató zenei (könnyűzenei) képzésben Magyarországon az emelt szintű OKJ bizonyítvány a legmagasabb szintű vizsgabizonyítvány, amely pedagógiai elméleti és gyakorlati ismereteket is tartalmaz, így ezzel a bizonyítvánnyal szakirányban középiskolai gyakorlati oktatóként is elhelyezkedhetnek azok, akik sikeres vizsgát tettek.

A művészeti oktatás keretében magasfokú elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a tanulók, amely képessé teszi őket a választott szaknak megfelelő munkakörök ellátására, valamint a felsőfokú továbbtanulásra. A közismereti nevelési program felkészíti a tanulót az érettségi vizsgára, államilag elismert nyelvvizsga-, ECDL vizsgabizonyítvány megszerzésére, valamint felsőfokú intézményben való továbbtanulásra.

A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és a középiskola saját jelentkezési lapjának kitöltése (az intézmény honlapjáról letölthető).

A jelentkezőknek nem kötelező részt venni a központi írásbeli felvételin. Az intézmény a tanulmányi eredményeket, valamint a készségeket, képességeket vizsgálja.

Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulókat nem tudja fogadni.

Induló tanszakok:

Tagozatkód: 0001
Szórakoztató zenész II. (billentyűs hangszerek (szintetizátor-keyboard), zongora, gitár, basszusgitár, dob, ének szakmairány)

Tagozatkód: 0002
Táncos II. (Kortárs-, modern táncos szakmairány)

Tagozatkód: 0003
Grafikus (alkalmazott grafikus), festő

Tagozatkód: 0010
Fotográfus és fotótermék-kereskedő

Tagozatkód: 0020
Gimnáziumi oktatás művészeti szakterület választásával

Tagozatkód: 0021
Gimnáziumi oktatás sport tagozat (labdarúgás) választásával


Nyílt napok és felvételi tájékoztató

A felvételi elbeszélgetés, valamint a nyílt napok időpontjait intézményünk honlapján tesszük közzé. Felvételi tájékoztatót a nyílt napok alkalmával tartunk.

Alapfokú művészetoktatás

Az alapfokú művészeti iskolába a 6-22 éves diákokat várjuk, akik megismerkednének a zene-, tánc- vagy a képzőművészettel általános- vagy középiskolai tanulmányaik mellett (más iskolák tanulói).

Tanszakaink a művészeti alapiskolában: zeneművészeti ágon: szintetizátor-keyboard, zongora, ének, dob, gitár, basszusgitár, táncművészeti ágon: néptánc, balett, képzőművészeti ágon: rajz-festészet

A beiratkozáshoz a jelentkezési lap letölthető az intézmény honlapjáról, vagy igényelhető a titkárságon.