Letöltések

JELENTKEZÉS, VIZSGÁZTATÁS


ISKOLAI DOKUMENTUMOK


KÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS

(az NSZFH honlapjáról letölthető)

Alkalmazott grafikus OKJ szakmai és vizsgakövetelmények, szóbeli tételek

Kortárs-, modern táncos OKJ szakmai és vizsgakövetelmények, szóbeli tételek
OKTATÁSI SEGÉDANYAG

(a http://tananyagbank.nive.hu címről letölthető oktatási anyagok)

Kötelező előadási darabok - szórakoztató zenész

Lakatos Ágnes: Hallásfejlesztés I. - skálák, hangközök, hármashangzatok felismerése, kiéneklése
Lakatos Ágnes: Hallásfejlesztés II. – belső hallás, intonáció
Lakatos Ágnes: Lapról éneklés
Dr. Gyimesi László: Referenciaanyag-készítés
Dr. Gyimesi László: Menedzselés
Homoky Viktor: Pályázatírás
Homoky Viktor: Elemi pénzügyi és vállalkozási ismeretek
Homoky Viktor: Marketing tevékenység
Homoky Viktor: PR tevékenység
Monger Tamás: Musicator